DHIN staat voor het bevorderen van de mondgezondheid van achtergestelde groepen in binnen- en buitenland.

Onder dit motto is een grote groep tandartsen, monteurs, mondhygiënisten en anderen al vele jaren actief bezig om dit doel te verwezenlijken. DHIN is in 1977 begonnen met een oproep aan tandartsen om hun overtollige materialen aan DHIN te geven, zodat deze in lage lonen landen een tweede leven konden gaan leiden. In de loop der jaren is DHIN uitgegroeid tot een organisatie, die de tandheelkunde voor kwetsbare doelgroepen in brede zin faciliteert.

Een zeer trouwe groep vrijwilligers is elke dinsdag in ons pand in Houten aanwezig om daar op professionele wijze apparatuur, instrumentarium en gebruiksmaterialen klaar te maken voor verzending naar allerlei landen in de wereld, waar behoefte is aan tandheelkundige hulp.
Tevens komen veel betrokken tandartsen hun apparatuur persoonlijk aanbieden. Daarnaast wordt ons pand bezocht door vrijwilligers die een tandheelkundig project (willen) ondersteunen.

Zij komen om te overleggen wat ze mee moeten nemen. Zo ontstaat er een vanzelfsprekend contact tussen de tandheelkundige professie en DHIN. Op de dinsdagen is het daardoor in Houten een gezoem van activiteit.  

Wijs geworden door ervaring en onderzoek staat DHIN op het standpunt dat poetsen met fluoridetandpasta (zie ook Fit for School), ART (Atraumatic Restorative Treatment) en BPOC (Basic Package of Oral Care) de basis moet zijn voor tandheelkundige hulp in lage lonen landen. De ervaring, die in allerlei projecten is opgedaan samen met de kennis uit wetenschappelijke hoek zorgt er voor dat DHIN ook is uitgegroeid tot een informatie centrum op dit gebied.

Wij willen ervaring en expertise graag uitwisselen door middel van individuele gesprekken en cursussen, die  in onze pas gebouwde vergaderruimte kunnen plaatsvinden.  Wij stellen de ruimte ook ter beschikking aan stichtingen om hun achterban hier goed te kunnen ontvangen. 

Voor alle duidelijkheid: DHIN organiseert zelf geen projecten, maar faciliteert die van anderen door het leveren van apparatuur, instrumenten en materialen én door het overdragen van kennis.

DHIN is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn financieel afhankelijk van schenkingen en donaties. Steun ons!