Dental Health International Nederland

Wat wilt u weten van DHIN?

Wist u dat....

In Memoriam Gerrit van Dijk

we in ons pand in Houten, centraal gelegen in ons land,  een vergaderruimte hebben gerealiseerd? Deze is geschikt voor  ongeveer 20 personen. Er is een beamer aanwezig, zodat he  ook mogelijk is om er een presentatie te geven. Bent u van plan om een bijeenkomst te houden, maar heeft u de ruimte niet om dat thuis of binnen uw organisatie te doen, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere informatie.

Na aanvankelijk geslaagd herstel is op 2 juni na een kort ziekbed plotseling overleden Gerrit van Dijk. Vooral oudere tandartsen zullen hem herinneren als een buitengewoon vriendelijke en deskundige  monteur aanvankelijk in dienst van Tholen, later van Dental Union. Vanaf zijn pensioen ging hij als vrijwilliger aan de slag bij Dental Health International Nederland waar hij niet alleen aangeboden apparatuur voor ontwikkelingslanden reviseerde maar ook ter plekke installeerde en de lokale mensen instrueerde in het gebruik en het onderhoud van de tandartsapparatuur. Een creatieve en begaafde technicus is heengegaan.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Onze stichting kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ter verantwoording en transparantie publiceren wij daarom alle stukken.