Dental Health International Nederland

Onze organisatie kan behulpzaam zijn bij het ondersteunen van uw project door het leveren van tandheelkundig materiaal. Met Brush Wash & Smile kunnen wij tandheelkundige preventieprojecten ondersteunen.

Voor het aanvragen van een project klik hier

 

 

 

 

 

Handen wassen en twee maal daags gestructureerd tandenpoetsen met fluoridetandpasta zorgt voor de helft minder schoolverzuim in lagelonenlanden, blijkt uit onderzoek.

Daarom is DHIN het Brush Wash & Smile project gestart.

Voor meer informatie zie www.brushwashsmile-dhin.com

Help DHIN: adopteer een school met het Preventie Adoptie Plan

Tanden poetsen en handen wassen lijken vanzelfsprekend, toch is dit in sommige landen nog niet het geval. Brush, Wash & Smile is een initiatief van DHIN om kinderen in lagelonenlanden te helpen tanden poetsen en handen wassen.  

DHIN is op zoek naar mondzorgpraktijken die een schooltje willen adopteren en zo de mondgezondheid van de kinderen verbeteren. De KNMT draagt DHIN een warm hart toe en ondersteunt dit project. Voor het volledig artikel op de website van KNMT klik hier

                                                 Voor meer informatie klik hier

Wist u dat....

we in ons pand in Houten, centraal gelegen in ons land,  een vergaderruimte hebben gerealiseerd? Deze is geschikt voor  ongeveer 20 personen. Er is een beamer aanwezig, zodat he  ook mogelijk is om er een presentatie te geven. Bent u van plan om een bijeenkomst te houden, maar heeft u de ruimte niet om dat thuis of binnen uw organisatie te doen, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere informatie.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Onze stichting kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ter verantwoording en transparantie publiceren wij daarom alle stukken.