DHIN faciliteert tandheelkundige ontwikkelingshulp met  leveren en ontvangen van goederen , kennisoverdracht en informatie

Als u interesse hebt in de projecten die wij gefaciliteerd hebben dan vindt u hier een aantal interessante projectverslagen.
Een overzicht van onze projecten sinds 2007 vindt u hier.

Wij verstrekken kennis en informatie

Goede oriëntatie en voorbereiding is het halve werk. Alles wat u in Nederland kunt doen moet u hier doen. In de korte tijd die u in het land verblijft moet u alleen datgene doen wat u hier niet kunt doen. De mondzorg in de derde wereld vraagt om een totaal andere aanpak dan hier in Nederland. De omstandigheden en de mogelijkheden om zorg te verlenen in lagelonenlanden verschillen erg veel met hier.
Per land of zelfs per regio kunnen verschillen groot zijn. In het algemeen moet de aangeboden zorg niet te veel verschillen met het niveau van de aanwezige zorg en aansluiten op het bestaande zorgsysteem, bijvoorbeeld Primary Health Care.

 

De hulp moet gericht zijn op kennisoverdracht en capacitybuilding. Het uiteindelijke doel van onze hulp is dat ontwikkelingslanden geheel zelfstandig kunnen functioneren. Permanente afhankelijkheid is om vele redenen ongewenst. Specifieke specialistische hulp kan hierop een uitzondering zijn. De meest doelmatige, haalbare en betaalbare vorm van zorg is preventie middels zelfzorg.
DHIN adviseert u graag bij het opzetten of evalueren van een project.

Jaarlijks organiseert DHIN een cursus tandheelkundige ontwikkelingshulp.


Wij leveren goederen

Wij leveren vanuit ons magazijn in Houten tandheelkundige goederen voor projecten in ontwikkelingslanden. Dit varieert van een eenvoudig setje extractie tangen tot een volledig ingerichte tandartsenkamer. De goederen zijn vaak gebruikt maar altijd nagezien en getest. Na revisie worden de apparaten en de materialen  voor een laag bedrag door ons geleverd.

Nieuwe goederen worden door ons aangeboden tegen onze kostprijs.  Lees verder...