Voorwaarden.

U kunt de apparatuur en instrumentarium bij ons aanbieden, bij voorkeur via e-mail info@dhin.nl.

Per post:    Peppelkade 11B
                  3992 AL Houten
Telefonisch: 030-6342306 alleen op dinsdag van 09.00-15.00 uur
Om te kunnen beoordelen of de aangeboden apparatuur geschikt is om in ontwikkelingslanden te kunnen plaatsen, verzoeken wij u een digitale foto van de aangeboden apparatuur naar ons op te sturen.
Omdat apparatuur in ontwikkelingslanden onder vaak slechtere omstandigheden moet functioneren, dient deze in goede staat te zijn.
Bij het aanbieden van een complete of een gedeeltlijke installatie, dient een installateur perslucht, water en electra af te koppelen en af te sluiten.
De op te halen apparatuur dient op de begane grond te staan.
Van de apparatuur ontvangen wij graag de gebruiksaanwijzigingen en alle relevante documentatie.
Voor het ophalen van goederen verzoeken wij u om zeer tijdig contact op te nemen met DHIN in verband met planning en organisatie.

We hebben vooral behoefte aan:

Units
Patiëntenstoelen
Compressoren
Ontwikkelmachines
Afzuigunits
Wij kunnen ook goed natte zuigmotoren inzetten.
Sterilisatoren
Hand-en hoekstukken
Extractie instrumentarium(tangen en hevels)
Anesthesie carpules
Glasionomeer Cement (GIC), poeder/vloeistof
Capsules Fuji IX
Jonge 230Volt apparatuur waarvan de onderdelen nog leverbaar zijn.
Alle technici zijn zeer welkom, wel of niet digitaal geschoold.

De verbruiksartikelen mogen de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschrijden.
Overleg met ons magazijn bij twijfel.