Verslag van het symposium van DHIN, 24-4-2015

De titel van het symposium luidt: "HELP..... Ontwikkelingshulp"

 

De voorzitter van DHIN, Paul van Vugt, heet alle deelnemers van harte welkom en stelt de dagvoorzitter Mark Boskamp voor, die deze dag op deskundige en humoristische wijze zal leiden.

Het symposium start met een onverwachte act door de heren Chris en Pepijn. In hun clinic         "JA MAAR .."  laten zij ons zien hoe wij problemen op een andere, positieve wijze kunnen benaderen. Zij noemen dit "omdenken". Problemen niet proberen op te lossen met weer nieuwe problemen, maar het negatieve "ja maar"omzetten in "ja en". Aan de hand van een prachtige casus wordt dit nieuwe denken op een verrassende wijze gepresenteerd. Hierna krijgen de deelnemers in kleine groepjes vijf casussen voorgelegd waarvoor een positieve oplossing moet worden gezocht. Nog een hele klus, hoewel een flink aantal mensen de vijf goede antwoorden weet te vinden, hetgeen beloond wordt met een passend cadeautje. Een hilarische manier om het ijs te breken en met elkaar kennis te maken.

 

Hierna legt DHIN ons drie stellingen voor waarover wij in drie groepen onze mening moeten geven.

1.Mondziekten moeten niet zozeer als infectie worden beschouwd, maar als gedragsziekten.

2.Fluoride tandpasta is de beste bondgenoot in de bestrijding van cariës. 3.Mondzorg voor moeder en kind krijgt prioriteit. De stellingen 1 en 2 worden met ja beantwoord; bij stelling

3 zijn de meningen verdeeld. De helft zegt ja, de andere helft vindt mondzorg op scholen belangrijker.

 

 De eerste presentatie "Who car(i)es?" wordt gehouden door Annelies Kraaijenhagen. Hierin geeft zij een overzicht van een aantal Particuliere Initiatieven. Wie zitten hier achter, wat zijn hun motieven en wat zijn hun kenmerken? De organisatie Dutch Dental Care gaat o.a. naar scholen, geeft lessen in mondhygiëne en poetslessen en gaat met diverse tandartsen de klassen in. Ook wordt tandzorg aan gehandicapte kinderen gegeven, hetgeen een speciale benadering vraagt. Jaarlijks wordt een project in Kenia gehouden. Daar inmiddels twee klinieken opgezet. In 2011 is er een kleine pilotstudie  gestart op drie scholen (45 kinderen). Hierbij is de mondgezondheid gemeten, zijn interviews met kinderen gehouden. Tandpasta en tandenborstels blijken veel te duur te zijn, en er is geen schoon drinkwater. Belangrijk is ook van te voren je exit-strategie te bepalen. Houd er rekening mee dat stageplaatsen veel tijd en geld kosten. In Kenia heeft de overheid geen interesse in de mondzorg. Je moet vanaf de onderkant beginnen.

Presentatie van Dentamigos Holanda door Margriet Welling: "Vullen of poetsen?".

Dentamigos Holanda (DH) is in 2006 opgericht door twee tandartsen en heeft als doel het bieden van kleinschalige tandheelkundige hulp aan schoolkinderen in de Andes (Peru). DH doet dit in samenwerking met een groep plaatselijke tandartsen georganiseerd in Dentamigos Peru. Bij het project zijn ook diverse instanties betrokken (o.a. Plan Peru, Ministerie van gezondheid, Red Sur en Red Norte, Gezondheidscentra, universiteiten, het CORC, scholen). Uiteindelijk doel van DH is zich overbodig maken en het project overdragen aan DH. Aanvankelijk twee maal per jaar een gezamenlijke campagne (DH en DP) waarin kinderen werden behandeld, later ook voorlichting en preventie (2008). Vanaf  2011 een eigen project van DP in het kader van Escuelas Saludables (Gezonde Scholen) en gebaseerd op het ideaalbeeld: voorlichting aan ouders, leerkrachten en kinderen, dan poetsen, behandelen per kwadrant , tweemaal per jaar controles. Tussentijds controles op poetsen, evt. door studenten. In elke klas een poetshoekje en aandacht voor voeding en handenwassen. DH pleit er voor om de prioriteit te verleggen van "vullen"naar poetsen. Hiernaast overlegvergaderingen met DP; evaluatie en netwerken met de diverse betrokkenen; lezingen houden voor studenten en docenten. In 2012 alle tandheelkundige materialen overgedragen aan DP. Toch ging het mis. Door het gebrek aan communicatie van de zijde van DP; de toegezegde ondersteuning van Plan bleef uit; onderlinge verdeeldheid binnen het bestuur van DP;  geldnood bij DP, terwijl rekeningen niet werden gedeclareerd; DP maakt eigen project niet af, en komt met een heel nieuw project buiten de scholen om. Dentamigos Holanda ziet zich genoodzaakt met deze groep mensen van DP te stoppen.


Na de lunch laat moderator Mark Bosman ons brainstormen over de vraag "Welke kritische succesfactoren kunnen we bedenken om projecten als dat van Dentamigos WEL te laten slagen?"Als mogelijke redenen komen ter sprake: 1.cultuurverschil, macho- en  egocultuur van de latino's;  roddelcultuur, prestige binnen de groep.

  1. vrijwilligerswerk bestaat niet, neem altijd geld mee.
  2. werk van micro naar macro, vanuit een duidelijke hulpvraag van de lokale bevolking.
  3. neem in je stichting een "bussiness"man/vrouw op. Ook het volgende komt ter tafel: regeringen hebben genoeg van westerse hulp; lokalen werken liever met eigen mensen; 5 miljard mensen missen zorg, lever kleinschalige zorg op maat; neem eerst de pijn weg, dan poetsen; luister naar de bevolking en zie hoe zij zaken aanpakken; in islamlanden  staat de vrouwelijke tandarts altijd op een lager niveau.    

Suggesties voor Dentamigos: Er is goodwill in Red Norte en Red Sur, dus betrek de lokale bevolking en de gezonheidscentra bij het project. Interesseer het Minsterie van Gezondheid voor het project. Aan hen is de taak om leerkrachten te controleren en te waarderen. Start een kliniek op. Een goede suggestie voor Dentamigos: DH moet gaan samenwerken met een andere organisatie. Er is kennis, geld en enthousiasme.

Presentatie van Bocas Sanas: "Het kind staat centraal"  door ..... De organisatie Bocas Sanas werkt in de Dominicaanse Republiek en heeft een vaste kracht die daar vijf maanden per jaar aanwezig is. Uitgangspunt van B.S. is "Elk probleem heeft een verborgen kans".  Doelstelling is 1 X per dag poetsen met fluoride tandpasta. Colgate draagt hieraan bij door het leveren van poetsbakken + inhoud. De kinderen worden 1 x per jaar behandeld door Nederlandse tandartsen en krijgen per klas een poetsbak. Problemen die B.S. tegenkomt: het enthousiasme van de vrijwilligers tegenover de angst van de kinderen. De vrijwilliger geeft tijd en geld; is even weg van huis; wil rendement zien. Hij/zij heeft dikwijls weinig kennis van cultuur, taal, gebruiken en gewoonten. Het kind anderzijds is bang, is daar zonder zijn ouders, ziet uniformen, maskers etc. De sleutel tot succes is niet alleen je vak toepassen, maar ook je inleven in het kind. Bocas Sanas doet rollenspellen met de kinderen om de angst te laten verdwijnen. B.S. neemt geen vrijwilligers meer mee. Bij elke stoel staan twee professionele behandelaars. Wat positief bijdraagt: kennis van de cultuur van het land; werkoverleg aan het begin van de dag en evaluatie na de werkdag. Geef kinderen nazorg na behandeling.

 

"Kruispunten in Rwanda" een presentatie door Tom van der Colk van de stichting FADA,opgericht in 1990. Doel: tandheelkundige eerste hulp aan de armste bevolking van Rwanda. Motto: "Geef geen vis, leer ze vissen".  De problemen: veel patiënten, slechts twee Nigeriaanse, zwarte assistenten. Na de oorlog gestart met een kliniek met dezelfde twee assistenten die niet bevoegd zijn. Andere plaatselijke tandartsen houden zich afzijdig wegens "inmenging".  De twee assistenten krijgen een "diploma".  Ze blijken meer praktische kennis te hebben dan de lokale tandartsen, ze ontwikkelen zich en geven les aan de stoel. De armen hebben weinig cariës, maar naarmate de rijkdom toeneemt verdwijnt de echte doelgroep. Er wordt een nieuwe start gemaakt op het platteland  nog steeds samen met de twee niet bevoegde assistenten. Het Militaire ziekenhuis levert een officiële dental therapist. Als Van der Colk (FADA) wordt uitgenodigd op de eerste conferentie voor tandheelkunde  betekent dit eindelijk erkenning voor zijn werk. In Rwanda zijn er momenteel 11 officiële tandartsen werkzaam. Heineken gaat nu als sponsor van FADA optreden en twee Amerikanen komen de opleiding omzetten in een universiteit.  Algemeen advies: neem geen studenten mee en blijf volhouden.

"Fit for Learning" , presentatie door Sytse Fluitsma, een Afrikaanse variant op Fit for School. Woonde met zijn gezin in Malawi en heeft daar gewerkt in het St. John's Hospital, zowel organisatorisch als praktisch. Heeft meegewerkt aan "Oral Health Program for Primary Schools". Een programma met informatie aan leerkrachten en scholen door studenten/stagieres die ook de monitoring verzorgen. Colgate en Pepsodent zijn hier verkrijgbaar. De overheid zet nu in op mondgezondheid middels een brief van goedkeuring. Dankzij betere voeding en zorg is de bevolking enorm toegenomen. Malavi heeft inmiddels een scala aan programma's die ook worden uitgevoerd. De uitdaging is nu om deze allemaal onder te brengen in een "Fit for Learning Program". Het programma is voorgelegd aan het  Ministerie van Gezondheid en dit heeft geresulteerd in de start van een pilot op een school. In de Filippijnen werd met Fit for School gestart van klein naar groot, van lokaal naar overheid.  In Malavi  wordt direct op de scholen begonnen.  Het streven is om het FFLprogramma in te voeren op de PABO'S. De pilot van het FFLprogramma zal gestart worden op twee basisscholen , en zal bewaakt worden door ouders en leerkrachten. Zaak is nu om geld te generen en hopelijk kan DHIN daarvoor steun en geld geven.

 

Discussie en eindconclusies.

Hoe kom je aan FUNDING: Kijk op Facebook bij "Dream or donate". Organiseer een evenement. Verkoop tandenborstels met eigen logo. Hang je mooiste foto's in de wachtkamer. De vervuiler betaalt, spreek bedrijven aan. Benader de Lion's, Rotary, BNI in NL. Neem contact op met bijv. Goedendoelenstichtingen NL en VVAA/Dix Fortuin, Schakel pers in, BNers, Bussinessmensen.

Hoe kunnen wij (DHIN) samen nog professioneler verder? Gebruik de sociale media (o.a. linked in, twitter, google docs, dropbox etc.). Probeer meer feedback te krijgen vanuit de NGO's. DHIN zou graag op de hoogte gehouden worden van ons werk en de voorgang van onze projecten. Anderzijds kunnen wij bij DHIN terecht met onze vragen.

Hulpvraag moet komen van de locals. Leer ze zelf vissen. Begin met de basis. Werk met lokale mensen (ook vertalers; mannen  in islamlanden). Als je onvruchtbare grond vindt, waarom blijven doorzaaien? Ownership (verantwoordelijkheid voor ouders en docenten). En: HEB EEN ONWRIKBAAR GELOOF.

 

De voorzitter Paul van Vugt bedankt Mark Bosman voor zijn deskundige en humoristische leiding en dankt alle deelnemers voor hun betrokkenheid en enthousiaste bijdragen, waarna hij iedereen uitnodigt  voor de borrel.

DHIN kan terugzien op een zeer geslaagd symposium, o.a. door de uitstekende organisatie van de voorzitter, die de programmering en voorbereiding van deze dag geheel voor zijn rekening nam. Waarvoor hartelijk dank, Paul. De deelnemers waren unaniem van mening dat een dergelijk symposium zeker voor herhaling vatbaar is.