Richtlijn voor mondzorgprojecten

  1. Inventariseer de hulpvraag, maak een beleidsplan en stel (bescheiden) doelen.
  2. Inventariseer de bestaande hulporganisaties (inclusief overheid) en werk met ze samen
  3. wijs de overheid op internationale resoluties met betrekking tot mondzorg en gezondheid en probeer in dat kader te werken
  4. Het einddoel is zelfvoorzienende zorg en hulp

Ad 1.  Inventariseer de hulpvraag                                                                     

Vaak zijn vrijwilligers getroffen door een erbarmelijke situatie. Dit roept onmiddellijk op tot actie, zogenaamde ‘impulshulp’. Gedacht wordt dat hulp verleend moet kunnen worden op een westers niveau. Er wordt dan voorbij gegaan aan de stelregel dat uw geleverde hulp in principe op termijn door lokale zorgverleners moet worden voortgezet.

Ontwikkelingshulp begint vaak naar aanleiding van een individuele hulpvraag “ons dorp heeft een tandarts nodig”. Het waarom dient beantwoord te worden. Pijn is meestal het antwoord. Vervolgens moet antwoord gegeven worden op de vraag: “Hoe lossen jullie dit thans op?” Meestal blijkt er hulp op afstand mogelijk.  Vraag vervolgens “Maak een plan.” Het plan is dan: ”We hebben een goed toegeruste praktijkruimte nodig!” De volgende vraag die gesteld kan worden: “Hoe financier je dat, hou onderhoud je dat, wie gaat daar werken en kan de bevolking dat betalen?” Probeer in ieder geval om het project tot haalbare proporties terug te brengen.

 

Ad 2. Inventariseer de bestaande lokale zorginstanties

Breng de activiteiten van lokale zorginstanties in kaart. Overleg vooraf is noodzakelijk. Breng de gesignaleerde problemen van deze instanties in kaart. Gouden regel is om de bestaande organisaties te versterken met kennis en (passende) materialen. Zo voorkom je ook onnodige doublures en tegenwerkende belangen.

 

Ad 3. Internationale resoluties

In het overleg op zoek naar oplossingen kunnen ook de internationale resoluties voor de zorg aan bod komen. Overheden hebben zich vaak gecommitteerd aan internationale resoluties maar weten dit niet te effectueren.

Ad 4. Zelfvoorzienend                                                                                             

 Het plan en project moet altijd gericht blijven op zelfvoorzienend op termijn. Afhankelijkheid creëren is fout.