Preventie (PDF)

 

 

Bocas Sanas weer in de Dominicaanse Republiek, febr 2012

Stichting Bocas Sanas had al vanaf de eerste voorbereidingen (in 2008) contact met DHIN via Dhr J. Huddleston. Die kwam ons namelijk tips geven over tandheelkundige zorg in ontwikkelingslanden. Een jaar later kregen we een uiteenzetting van Prof. Palenstein. Deze beide gesprekken zijn heel waardevol geweest voor het aanscherpen van de visie, doelstellingen en werkwijze van Bocas Sanas. We werken voornamelijk preventief en 2 jaar geleden introduceerden we de fit-for-school methode in ons werkgebied in de Dominicaanse Republiek.

Bocas Sanas is een jonge stichting. In de zomer van 2008 gingen we voor het eerst met een groep naar Maimon (een dorp ten Westen van Puerto Plata, Dominicaanse Republiek). Die missie was eerder een test: hebben we genoeg expertise in huis, hoe verloopt de aansluiting met de plaatselijke stichting Candida Minaya, kunnen we daadwerkelijk op hun hulp en steun rekenen, kunnen we de plaatselijke verwachtingen waar maken, pikken de ouders en kinderen iets op van de voorlichting en doen ze er iets mee. Het bleek een schot in de roos en zodoende hebben we in september 2009 onze eigen stichtingspapieren ondertekend. Sindsdien vertrekt er elk laatste weekend van januari een Bocas Sanas team naar Maimon om er 2 weken lang tandheelkundige hulp te bieden.

Dit jaar waren we dus voor de vierde keer in de Dominicaanse Republiek.  Naast de gebruikelijke maandenlange voorbereidingen in Nederland, vertrok Cristina Vasquez-Doorman (voorzitster en het echte trekpaard van Bocas Sanas) al op 15 januari naar ginder om alvast van alles te regelen vóór de eigenlijke werkweken begonnen. Naast werken aan bewustmaking (vnl ouders en onderwijzend personeel) zorgde ze ervoor dat er in alle te bezoeken schooltjes zogenaamde poetsbakken werden geinstalleerd. Ze werd daarbij verrassend enthousiast geholpen zodat alles helemaal klaar was toen de rest van de ploeg arriveerde.

Deze keer bestond het team uit maar liefst 14 vrijwilligers:  6 tandartsen, 3 mondhygienisten, 2 preventie-assistenten, 2 tolken en all-rounder Cristina.

De vorige jaren werden de voorlichting en de controles op de scholen gedaan. Kinderen die een behandeling nodig hadden, werden doorverwezen naar onze tandartsen die een werkplek hadden in de kliniek van de plaatselijke stichting in Maimon. De vier scholen die we nu bezochten (in de dorpen Loma de la Bestia, Las Avispas, Maggiolo, Los Caños) liggen redelijk ver verwijderd van Maimon. Daarom kozen we ervoor om een tijdelijke mobiele tandartsenpraktijk in te richten in een lokaal van de scholen. Voor dit doel hadden we van ons sponsorgeld oa 3 mobiele tandartsstoelen gekocht. Het bedrijf Medical Mate ( www.medicalmate.nl) heeft ons nog een 4e stoel geleend. Voor het steriliseren gebruikten we een gasstel en hogedrukpan, en dat ging prima.

Dit jaar introduceerden we de persoonlijke behandelkaart. Zo kunnen we vanaf nu de kinderen individueel volgen. Voor zover het mogelijk was, zijn caviteiten met de ART methode behandeld.

Er werd in elke klas voorlichting gegeven. Alle kinderen kregen een kleurtest, zodat de plaque zichtbaar werd. En verder werd het dagelijks tandenpoetsen op school besproken én samen geoefend. We stelden voor dat er elke week één “poetsbaas” wordt aangeduid, die zorgt voor de voorraad tandpasta, die noteert dat er wordt gepoetst, die de poetstijd in de gaten houdt. De kinderen waren enorm enthousiast over dit idee.

In 2011 had Colgate Alejandro Tapia gezonden om met ons te werken. Alejandro gaf op ludieke en bijzonder effectieve wijze voorlichting aan de kinderen over handen wassen, hygiëne, en tandenpoetsen. Daarom hadden we ook dit jaar zijn medewerking gevraagd. Die kregen we, en zelfs meer dan dat: afgevaardigden van Colgate bezochten ons project op de school van Los Caños. En ze waren zo onder de indruk dat we een prachtaanbod kregen van Dr. Irma Mauriz, vertegenwoordigster van  Colgate. Colgate is bereid “onze”scholen te ondersteunen door om de 3 maanden borstels en tandpasta te leveren aan de kinderen. Ook willen ze ons de komende jaren blijven ondersteunen met het geven van voorlichting. Geweldig!

Zoals hierboven vermeld hebben de 4 bovenvernoemde scholen (in La Loma de la Bestia, Las Avispas, Maggiolo en in Los Caños) van Stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon een poetsbak gekregen met overkapping en (behalve in Maggiolo) waterleiding.  Dat kregen ze niet zomaar cadeau. Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de directie van de school, een afgevaardigde van de ouders en bestuurslid van stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon, moet er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk gepoetst gaat worden, elke dag. De overeenkomst bekrachtigt de volgende stellingen: 1. Door één keer per dag 2 minuten met de kinderen te poetsen met fluoride tandpasta, verbetert de mondgezondheid van de kinderen. 2. Een kind zonder kiespijn is een betere leerling. 3. Er is minder schoolverzuim. Op deze manier kan de school bijdragen aan een betere algemene gezondheid van het kind en dus aan ook een betere toekomst.

De laatste 2 dagen controleerden en saneerden we de 211 kinderen van het schooltje van Maimon dat al 2 jaar eerder van ons een poetsinstallatie kreeg. We stelden nog caries vast maar gezien er weer nieuwe (vooral kleine) kinderen zijn bijgekomen, zijn deze resultaten niet te vergelijken met die van vorig jaar. De persoonlijke behandelkaarten zullen ervoor zorgen dat dit in het vervolg wel kan. Feit is dat de gemiddelde resultaten door het dagelijks poetsen aantoonbaar beter zijn dan bij de kinderen uit andere scholen. We leren hiervan dat het echt belangrijk is om regelmatig poetsinstructies te geven, zodat ook de nieuwe leerlingen gemotiveerd raken.

We hebben met een voldaan gevoel de werkweken beeindigd. 752 kinderen zijn gecontroleerd en behandeld.  We zijn dik tevreden.

We zijn iedereen die zijn steentje bijdroeg aan het welslagen van deze missie enorm dankbaar. Op deze plek willen we in het bijzonder de mensen van DHIN bedanken voor hun onvoorwaardelijke hulp, hun tips, praktische oplossingen en natuurlijk ook voor de gezelligheid in het magazijn in Linschoten.

 

Cristina Doorman, Nicolette Hooijschuur, Lievia van Holderbeke, Selma Burrekes

Bestuur van Stichting Bocas Sanas Holanda Maimon

www.bocas-sanas.com

 

 

Nieuwsbrief – Stand van Zaken bij Bocas Sanas – April 2011

 

Graag brengen we u langs deze weg verslag uit van wat de Bocas Sanas vrijwilligersteams tot nu toe met uw steun in de Dominicaanse Republiek bereikt hebben.

In de zomer van 2008 is een team van acht tandheelkundigen voor het eerst naar de regio Maimón geweest. Het team heeft, in samenwerking met de lokale NGO Candida Minaya, in een aantal dorpen voorlichting gegeven over hygiëne en voeding. Op scholen werden kinderen actief geïnstrueerd in het goed poetsen met fluoride tandpasta en daaraan voorafgaand, het goed wassen van de handen. Alle kinderen werden gescreend door middel van tand/mond controles; primaire zorg werd ter plaatse gegeven. Verdere curatieve zorg werd verleend op de laatste dag, door een team van tien Dominicaanse tandartsen uit de stad Santiago. Die dag werden 320 kinderen en volwassenen gratis geholpen.

 

In februari 2010 is een team van twaalf vrijwilligers naar Maimón geweest. Er werd in twee teams gewerkt: één team bezocht schooltjes en werkte preventief door voorlichting en poesinstructies, het andere team bleef in de kliniek van Maimón en gaf curatieve zorg. Twee schooltjes, in de dorpen Maimón en Don Gregorio, kregen in 2010 extra aandacht, omdat daar een poetsinstallatie werd opgezet volgens de “Fit-for-school” methode. Deze methode wordt bevorderd door de Wereld Gezondheid Organisatie, en is er op gericht kinderen op school twee keer daags goed de handen te laten wassen en twee minuten te laten poetsen met een fluoride tandpasta, zonder daarna de mond te spoelen. De methode kan tegen lage kosten belangrijk bijdragen aan een betere mond- en algemene gezondheid van kinderen. In Nepal en de Filippijnen, waar men dit plan voor het eerst introduceerde, is er sindsdien een duidelijke afname van cariës, schoolverzuim nam erdoor af, en de body mass index van de kinderen nam toe (zie voor meer informatie www.fitforschool.ph)

 

Bij het bezoek van het derde team, in februari 2011, bleek dat kinderen die van de poetsinstallaties hadden geprofiteerd veel minder cariës hadden dan het jaar ervoor. Dit gaf een extra stimulans om het werk met de poetsinstallaties voort te zetten en uit te breiden. Er werden 1500 kinderen preventief en curatief behandeld, en samen met een Dominicaans team van Colgate werden 5000 kinderen op 12 scholen voorgelicht over tanden poetsen en (mond)hygiëne. De kinderen werden door Colgate voorzien van kits met twee tandenborstels (één voor het kind, één voor een gezinslid), twee tubes tandpasta, en een stuk zeep. Met het geld van de donaties werden weer materialen voor voorlichting en behandeling aangeschaft, en werd een behandelkamer ingericht en een compressor gekocht, die gebruikt zullen worden door een tandarts die twee middagen in de week curatieve zorg verleent in de kliniek van Maimón.

Voor 2012 bekijkt het bestuur verschillende scenario's om zo goed mogelijk in te spelen op de lokale omstandigheden en noden, waaronder het preventief en curatief werken op locatie in twee dorpen die verder verwijderd liggen van Maimon. Tijdens het werk zal weer gebruik gemaakt worden van de methode A-traumatic Restoration Treatment (ART), speciaal ontwikkeld voor gebieden zonder voorzieningen als electriciteit. Ter voorbereiding van dit vierde bezoek zal Bocas Sanas in de loop van 2011 geld inzamelen voor de aankoop van twee mobiele tandartsstoelen, de materialen voor de preventieve en curatieve zorg, en voor twee nieuwe school poetsinstallaties.

Graag wil het bestuur van Bocas Sanas alle donateurs bedanken, alsmede Henny van Ginkel en Domingo Rodriguez van de Stichting Candida-Minaya – Maimón, Hugo Verkade van de Stichting Hulp Dominicaanse Republiek, en alle andere organisaties en vrijwilligers die met bijdragen in geld en/of natura ons project mede mogelijk gemaakt hebben, waaronder de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en de Stichting Dental Health International.

 

Website:http://www.bocas-sanas.com

 


E-mail:m.c.doorman@Gmail.com
.