Home » ANBI 2019

Financieel verslag 2019

Stichting Dental Health in Nederland is ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN nummer 41177028. Uittreksel hier.

Contactgegevens:
Peppelkade11b
3992AL Houten
tel:+31306342306
E-mail: Info@dhin.nl.
www.DHIN.NL


Bestuur:

Voorzitter: Jan de Vreugd
Secretaris: Ineke van Lent
Penningmeester: Frans Bernink
Bestuurslid: Leo van Broeckhuijsen


In het beleidsplan (artikel 2 van de Statuten) staan de doelstellingen
en het beleidsplan van DHIN beschreven. Statuten

Onder het beloningsbeleid valt alleen alleen de reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2019

 Financieel Jaarverslag 2019