Financieel verslag 2016

Stichting Dental Health in Nederland is ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN nummer 802134270. Uittreksel hier.

Contactgegevens:
Peppelkade11b
3992AL Houten
tel:+31306342306
E-mail: Info@dhin.nl.
www.DHIN.NL


Bestuur:

Voorzitter: Paul van Vugt
Secretaris: Ineke van Lent
Penningmeester: Frans Bernink
Tiné Kloosterman

In het beleidsplan (artikel 2 van de Statuten) staan de doelstellingen
en het beleidsplan van DHIN beschreven. Statuten

Onder het beloningsbeleid valt alleen alleen de reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2016

 

DHIN Financieel verslag 2016

2016 is het eerste jaar in ons nieuwe pand in Houten.

Naast de gewone uitgaven, zoals gas/water/elektra, kantoorkosten, verzekeringen en reiskosten, hebben we dit jaar wel ons dak voor € 8450 moeten
laten vernieuwen.

Aan de inkomstenkant hebben we niet te klagen. We hebben aan leveringen € 22155 en aan donaties € 11923 ontvangen.
We zijn uitgekomen op een licht verlies van € 4693.
Toch kunnen we al met al spreken over een financieel gezond 2016!

 

Frans Bernink, penningmeester. St. DHIN, KvK nummer 41177028

Notarieel: Financieel Jaarverslag 2016