Financieel verslag 2015

Stichting Dental Health in Nederland is ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN nummer 802134270. Uittreksel hier.

Contactgegevens:
Peppelkade11b
3992AL Houten
tel:+31306342306
E-mail: Info@dhin.nl.
www.DHIN.NL


Bestuur:

Voorzitter: Paul van Vugt
Secretaris: Ineke van Lent
Penningmeester: Frans Bernink
Tiné Kloosterman

In het beleidsplan (artikel 2 van de Statuten) staan de doelstellingen
en het beleidsplan van DHIN beschreven. Statuten

Onder het beloningsbeleid valt alleen alleen de reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2015

 

DHIN Financieel verslag 2015

Ook 2015 stond in het teken van de verdere inrichting van ons nieuwe pand te Houten. Hiervoor hebben we nog € 43467 moeten uitgeven.

Daarnaast hebben we nog een half jaar huur € 4486 moeten betalen voor onze loods in Linschoten.

Daar staat tegenover dat we aan donaties € 42536, aan leveringen aan de diverse projecten € 14168 en aan rente € 1813 hebben mogen ontvangen. Verder is ons uitgave patroon nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2014.

Al met al kunnen we spreken over een financieel gezond 2015 !

Frans Bernink, penningmeester. St. DHIN, KvK nummer 41177028

Notarieel: Financieel Jaarverslag 2015