Financieel verslag 2014

Stichting Dental Health in Nederland is ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN nummer 802134270. Uittreksel hier.

Contactgegevens:
Peppelkade11b
3992AL Houten
tel:+31306342306
E-mail: Info@dhin.nl.
www.DHIN.NL


Bestuur:

Voorzitter: Paul van Vugt
Secretaris: Ineke van Lent
Penningmeester: Frans Bernink
Wim van Palenstein Helderman
Tiné Kloosterman

In het beleidsplan (artikel 2 van de Statuten) staan de doelstellingen
en het beleidsplan van DHIN beschreven. Statuten

Onder het beloningsbeleid valt alleen alleen de reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2013/2014

Financieel verslag 2014

Als gevolg van de aankoop van een nieuw pand, Pepelkade 11b te Houten is het resultaat in 2014 sterk negatief. Het verlies is dit jaar € 213896,77. Naast de aanschafkosten (€194324,25) moet er ook ingrijpend verbouwd worden om uiteindelijk een pand te krijgen waarin we naast voldoende ruimte voor reparatie en opslag van de gedoneerde tandheelkundige apparatuur, ook een cursusruimte creëren  waarin we onze ideeën over tandheelkundige hulp in lage lonen landen anno 2015 kunnen uitdragen aan belangstellenden, die een project willen starten in het buitenland’. 

Notarieel: Financieel Jaarverslag 2014