Financieel verslag 2012

Stichting Dental Health in Nederland is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN nummer 802134270
Contactgegevens:

Korte Linschoten OZ 14
3461CG Linschoten
Tel: 0348 4219000
E-mail: Info@dhin.nl.
www.DHIN.NL


Bestuur:

Voorzitter:Paul van Vugt
secretaris: Rob Sigterman
Penningmeester: Frans Bernink
Wim van Palenstein Helderman
Tiné Kloosterman

In het beleidsplan (artikel 2 van de Statuten) staan de doelstellingen
en het beleidsplan van DHIN beschreven. Statuten

Onder het beloningsbeleid valt alleen alleen de reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2012

Notarieel: Financieel Jaarverslag 2012