Aandachtspuntenlijst

 

Persoonlijke punten

 • Sluit een beroepaansprakelijkheidsverzekering af voor het land waar u gaat werken
 • Zorg voor ziekte, reis en repatriëringverzekering
 • Laat u registreren bij het Medical Council van het land waar u gaat werken
 • Neem een kopie mee van uw tandartsdiploma
 • Zorg voor de relevante vaccinaties voor u vertrek

Voorbereiden

 • Stort u niet in een ontwikkelingsproject zonder zorgvuldige oriëntatie van de lokale situatie
 • Stel u op de hoogte van bestaande lokale zorgsystemen
 • Heb kennis van strategieën in de zorg die wel en niet effectief zijn
 • Heb kennis van de verschillende fluoride toepassingen en hun effectiviteit
 • Heb kennis van internationale aanbevelingen en resoluties op het gebied van preventie
 • Heb kennis van behandelingen die buiten de kliniek kunnen plaats vinden
 • Heb kennis van wat wel en niet belangrijk is bij een tandheelkundig preventief school programma

 

Algemene punten

 • Besef altijd dat uw interventies spanningen kunnen veroorzaken tussen lokale zorgverleners
 • Pas u aan het lokale tempo en wordt niet ongeduldig
 • Stel u bescheiden op tegenover uw lokale collega’s en de bevolking
 • Richt uw inspanningen en activiteiten in een hulpproject altijd op het uiteindelijke doel: duurzaamheid, dwz, de lokale zorgverleners moeten op termijn het project zelfstandig kunnen voortzetten. Dat laatste betekent de ‘exit strategie’ van uw project.
 • Werk volgens de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg.