10 gouden regels

voor tandheelkundige ontwikkelingssamenwerking.

 

   Kernpunten

 

  1. leg contacten met locale contactpersonen en inventariseer bestaande gezondheidsstructuren en strategieën in ontvangend land.

  2. informeer je over de locale omvang en ernst van mondziekten in ontvangend land.

  3. Informeer je over bestaande kennis en ervaring in ontvangend land.

  4. hulp is gericht op prioriteiten(kennis van internationale resoluties).

  5. hulp is gericht op (kosten)effectiviteit.

  6. hulp is gericht op opleiding.

  7. hulp is gericht op locale haalbaarheid.

  8. hulp in samenwerking met locale zorgverleners

  9. hulp is gericht op versterking van de bestaande zorgsystemen.

  10. hulp is gericht op duurzaamheid.