DHIN is verhuisdalt  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

    

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                            van  Linschoten             naar                   Houten       

                                                                 Peppelkade 11B  

                                                                  3992AL Houten                                                       

                                                            Tel:+31 30 6342306

                                           e-mail: info@dhin.nl                                        

                                                            Bankrek.nr: NL84INGB0004735988

 

                                           

                                           SYRIE                  

                                              

                            Verslag Ecuador 

ANBI 2013                     

ANBI 2012                                jaarverslag 2013/14

ANBI 2014


 

 

 

  

Doel DHIN: bevorderen mondgezondheid te van achtergestelde groepen in binnen-en buitenland.

 DHIN werd in 1977 door een aantal tandartsen opgericht. Beweegreden destijds was zorg te geven  aan achtergestelde groepen die van tandheelkundige zorg waren verstoken. Achtergestelde en gemarginaliseerde groepen zijn niet alleen te vinden zijn in lagelonenlanden maar ook in rijke landen als het onze.

Daklozen,illegalen en verslaafden hebben een slechtere gezondheid en minder toegang tot de reguliere zorg. Dit is inmiddels een reden te meer voor DHIN om zich in te zetten voor achtergestelde groepen, zowel hier als in lagelonenlanden. Met de jaren is het inzicht veranderd in wat er gedaan moet worden aan het vrijwel ontbreken van tandheelkundige zorg voor achtergestelde groepen.Door de jarenlange ervaring die DHIN heeft opgedaan kan zij nuttige informatie verstrekken aan degenen die zich willen inzetten voor deze mensen. 

  

Als informatiecentrum wil zij het uitwisselen van ervaringen en expertise bevorderen door middel van individuele gesprekken en het geven van jaarlijkse cursussen voor belangstellenden. Daarnaast is DHIN een facilitair bedrijf.

Het magazijn in Linschoten levert goede en eenvoudige materialen en tandheelkundig instrumentarium, geschikt voor de doelgroep.   

 

  

   

                            

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                        

Werken in ontwikkelingsland Project startenMaterialenbestellen,   Goederen doneren

  


 

                                                                     

      

   DHIN werkt samen met: MEDIC en HIDT

                                                                                                                                                                

  

 

 

 

Laatste Nieuws

Cursus Failing to prepair is Prepairing te fail.
Datum:23 oktober 2015.
Nader bericht volgt

» Lees meer