D

            DHIN gaat verhuizenealth International Nederland (DHIN)

                     

    van  Linschoten         naar                    Houten

                                                                            Peppelkade 11B 3992AL                                               ANBI 2014                                       +31 306342042306

 

                                                       jaarverslag 2013/14

 

 

 

  

Doel DHIN: bevorderen mondgezondheid te van achtergestelde groepen in binnen-en buitenland.

 DHIN werd in 1977 door een aantal tandartsen opgericht. Beweegreden destijds was zorg te geven  aan achtergestelde groepen die van tandheelkundige zorg waren verstoken. Achtergestelde en gemarginaliseerde groepen zijn niet alleen te vinden zijn in lagelonenlanden maar ook in rijke landen als het onze.

Daklozen,illegalen en verslaafden hebben een slechtere gezondheid en minder toegang tot de reguliere zorg. Dit is inmiddels een reden te meer voor DHIN om zich in te zetten voor achtergestelde groepen, zowel hier als in lagelonenlanden. Met de jaren is het inzicht veranderd in wat er gedaan moet worden aan het vrijwel ontbreken van tandheelkundige zorg voor achtergestelde groepen.Door de jarenlange ervaring die DHIN heeft opgedaan kan zij nuttige informatie verstrekken aan degenen die zich willen inzetten voor deze mensen. 

  

Als informatiecentrum wil zij het uitwisselen van ervaringen en expertise bevorderen door middel van individuele gesprekken en het geven van jaarlijkse cursussen voor belangstellenden. Daarnaast is DHIN een facilitair bedrijf.

Het magazijn in Linschoten levert goede en eenvoudige materialen en tandheelkundig instrumentarium, geschikt voor de doelgroep.   

 

  

   

                            

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                        

Werken in ontwikkelingsland Project startenMaterialenbestellen,   Goederen doneren

  


 

                                                                     

      

   DHIN werkt samen met: MEDIC en HIDT

                                                                                                                                                                

   

   ANBI 2012 

    ANBI 2013 

   


 

 

Laatste Nieuws

DHIN gaat verhuizen naar Houten
We houden u op de hoogte

» Lees meer