DHIN is verhuisd  

         van  Linschoten             naar     Houten       

                                                                     Peppelkade 11B  

                                                                     3992AL Houten                                                       

                                                                     Tel:+31 30 6342306

                                                 e-mail: info@dhin.nl                                        

                                                                     Bankrek.nr: NL84INGB0004735988

 

                                           

           

Officiele opening pand Houten  meer>

 

 

         

                                              

 

 

                          

ANBI 2013                     

ANBI 2012                           

ANBI 2014

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doel DHIN: bevorderen mondgezondheid te van achtergestelde groepen in binnen-en buitenland.

 DHIN werd in 1977 door een aantal tandartsen opgericht. Beweegreden destijds was zorg te geven  aan achtergestelde groepen die van tandheelkundige zorg waren verstoken. Achtergestelde en gemarginaliseerde groepen zijn niet alleen te vinden zijn in lagelonenlanden maar ook in rijke landen als het onze.

Daklozen,illegalen en verslaafden hebben een slechtere gezondheid en minder toegang tot de reguliere zorg. Dit is inmiddels een reden te meer voor DHIN om zich in te zetten voor achtergestelde groepen, zowel hier als in lagelonenlanden. Met de jaren is het inzicht veranderd in wat er gedaan moet worden aan het vrijwel ontbreken van tandheelkundige zorg voor achtergestelde groepen.Door de jarenlange ervaring die DHIN heeft opgedaan kan zij nuttige informatie verstrekken aan degenen die zich willen inzetten voor deze mensen. 

  

Als informatiecentrum wil zij het uitwisselen van ervaringen en expertise bevorderen door middel van individuele gesprekken en het geven van jaarlijkse cursussen voor belangstellenden. Daarnaast is DHIN een facilitair bedrijf.

Het magazijn in Linschoten levert goede en eenvoudige materialen en tandheelkundig instrumentarium, geschikt voor de doelgroep.   

 

  

   

                            

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                        

Werken in ontwikkelingsland Project startenMaterialenbestellen,   Goederen doneren

  


 

                                                                     

      

   DHIN werkt samen met: MEDIC en HIDT

                                                                                                                                                                

  

 

 

 

Laatste Nieuws

Officiele opening nieuwe pand.

Na een zeer intensieve verbouwing voor een groot deel uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers, zal DHIN haar nieuwe pand op 11 september 2015 gaan openen zie Homepage.

» Lees meer