Home » Vacature DHIN

DHIN staat al sinds 1977 voor het bevorderen van de mondgezondheid van achtergestelde groepen in binnen- en buiteland. DHIN verzamelt gebruikte tandheelkundige apparatuur en instrumentarium en overtollig geraakte materialen, om deze, na inspectie, klaar te maken voor verzending naar projecten in de hele wereld.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt DHIN initiatieven op het gebied van mondgezondheid en worden er regelmatig cursussen gegeven in onze vestiging in Houten.

Sinds 2017 heeft DHIN er bewust voor gekozen om  wereldwijd naast het faciliteren van tandheelkundige goederen ook de “preventie” nadrukkelijk te begeleiden en uit te dragen.

Om de continuïteit van onze taken op kantoor, in het magazijn en voor ons preventie project Brush Wash & Smile ook in de toekomst te garanderen, zijn wij expliciet op zoek naar tandartsen, mondhygiënisten, technici en anders geïnteresseerden.

Spreken de werkzaamheden en filosofie van DHIN je aan en heb je altijd al de grenzen van je  vakgebied willen verleggen?

Neem dan contact op met DHIN!

Dental Health International Nederland
Peppelkade 11B

3992 AL Houten
tel. +31 30 6342306 (alleen op dinsdag)
e-mail info@dhin.nl

website www.dhin.nl