Home » Informatie » Cursus 2015 » Cursus samenvatting

Cursus: Tandheelkundig vrijwilligerswerk voor achtergebleven groepen

Samenvatting door Paul van Vugt  (Het uitgebreide verslag leest u hier.)

Op vrijdag 23 oktober 2015 gaf DHIN een cursus over de ins en outs van ontwikkelingswerk

Na ontvangst met een broodje en een kopje koffie konden de deelnemers luisteren, maar ook actief mee discussiëren over richtlijnen, visie, maar ook de valkuilen van tandheelkundige ontwikkelingswerk.

De nieuwe cursusruimte van DHIN heeft plaats voor zo’n 20 cursisten. En alle plaatsen waren gevuld.          
Allereerst werden de cursisten welkom geheten door de voorzitter van DHIN, Paul van Vugt.

De eerste spreker  Martien Teunissen was helaas verhinderd i.v.m. ziekte. Zijn verhaal werd gepresenteerd  Paul van Vugt. De inhoud van de lezing geeft allen stof tot nadenken over het effect van ontwikkelingswerk. Niet alle enthousiasme en geavanceerd werk is effectief in lage lonen landen.

Het kan zelfs schadelijk zijn vóór de troepen uit te lopen. De inwoners zullen dan hun lokale zorgverleners gaan mijden en wachten op de “westerse” tandheelkunde. Laat de verantwoordelijkheid daar, waar hij hoort. Maar met deze waarschuwing in je hoofd is de vrijwilliger erg welkom in lage lonen landen.

Daarna bracht Wim van Palenstein Helderman naar voren dat cariës de belangrijkste mondziekte ter wereld is. Door deze ziekte raken kinderen structureel achter in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

De enige reële manier om dit probleem op te lossen is het dagelijks poetsen met fluoride tandpasta.

Werk samen met de lokale overheid en probeer mee te liften met gezondheidsprogramma’s ter plaatse. Fit for School is zo’n opzet, waar handen wassen, ontwormen en tandpoetsen samen worden geactiveerd. Juist dit samenspel van een breed veld van algemene gezondheid kan er voor zorgen dat de tandheelkunde een plaats krijgt in de zorg.

Teun Rietmeijer gaf een humoristisch, helder en informatief exposé over infectiepreventie. Bedenk dat alles wat je in je eigen praktijk noodzakelijk vindt op het gebied van hygiëne ook geldt in je ontwikkelingswerk project. Hij gaf een aantal zeer bruikbare tips over hoe te steriliseren en besmetting te voorkomen.

Tijdens de thee pauze was er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en bij een standje van GCP  kennis te maken met Glas Carbomeer cement dat ook met ART methode bruikbaar is.

Kaakchirurg Tiné Kloosterman benadrukte, dat je niet verder moet springen dan je polsstok lang is. Laat je niet verleiden om behandelingen uit te voeren, die je thuis aan een specialist over laat. Hij liet een aantal casus zien, die je zomaar kan tegen komen.

Realiseer je dat nazorg niet altijd mogelijk is als jij weg bent en vergeet vooral niet om je zelf goed te beschermen en in acht te nemen.

Het volgende item dat ter tafel kwam, was fluoride tandpasta. Wim van Palenstein Helderman gaf een verrassend beeld van de effecten van poetsen met fluoridetandpasta en het grote effect dat uit gaat van de vrije fluoride. Hij wees er op dat je moet onderzoeken of de fluoride nog werkzaam is en gaf daarbij de informatie die daarvoor nodig is. Het gaat er meer om dát de fluoride in de mond komt dan hoe het erin komt.

De laatste spreker was Paul van Vugt. Hij informeerde de cursisten over het werk en de visie die DHIN in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Leidraad is altijd: respecteer het beleid van het land waar je werkt, doe niets dat je in je eigen praktijk ook niet doet, bereid je goed voor en werk samen met lokale NGO’s en mondverzorgenden.

De cursus werd afgesloten met een hapje en een drankje. Velen bleven nog even napraten en legden contacten met elkaar. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde cursus.