Home » Dolle Dhin dag

 

Op 5 april 2019 was het dan eindelijk zo ver….. “Dolle DHIN dag”

Een dag met 3 mooie lezingen voor en door mensen met een passie voor het brengen en delen van tandheelkundige zorg en preventie wereldwijd, vooral bij kwetsbaren, die regulier verstoken blijven van deze zorg. 

De eerste spreekster van de middag was Ineke van Lent.

 

Ineke van Lent is werkzaam geweest als tandarts bij defensie en jeugdtandverzoriging en is van 1980 tot en met 2013 praktijkhoudster geweest van een tandartspraktijk in Geffen. Daarnaast heeft Ineke 14 jaar gewerkt als docent bij een MBO opleiding voor tandartsassistentes.. In 2010 en 2012 ging zij met de NOHS naar Nepal. Sinds 2014 is zij secretaris van het bestuur van DHIN.

 

Na een korte verhandeling over de stand van zaken bij DHIN, de huidige bezetting van de verschillende functies en een oproep voor meer mankracht, vervolgde Ineke met een uitgebreid verslag over de missie wijziging van DHIN die 2 jaar geleden mede onder haar leiding in gang is gezet. Waar DHIN vanuit het verleden bekend is van het verzamelen en restaureren van gebruikte tandartsinventarissen om deze vervolgens beschikbaar te stellen aan tandheelkundige initiatieven voor kwetsbaren wereldwijd, wil DHIN zich nu nadrukkelijker ook richten op het brengen van tandheelkundige preventie bij diezelfde doelgroep. Daarom is in 2017 het project “Brush, Wash & Smile” in gang gezet. Een project waarbij het vooral de bedoeling is om de huidige, dan wel nieuwe kleine tandheelkundige projecten, niet alleen te ondersteunen in tandheelkundige materialen, maar ook in tandheelkundige kennis en hulpmiddelen voor preventie om projecten tot een succes te maken.

Leidend hierin is het feit dat gebleken is dat structureel handen wassen en tanden poetsen met fluoridehoudende tandpasta de schooluitval van kinderen sterk verkleint en dus hun toekomstkansen op lange termijn enorm vergroot.

De bedoeling hierbij is om een constructieve en langdurige band op te bouwen met de verschillende projecten en vervolgens de feedback te gebruiken om hier een vrij toegankelijke database van aan te leggen voor evaluatie, maar ook ter ondersteuning van nieuwe pioniers die een project willen starten in de toekomst.

 

De tweede spreekster, Denise Duijster sloot met haar verhaal vrijwel naadloos aan op het verhaal van Ineke van Lent. Denise verhaalde in haar rol de geschiedenis en werkwijze van het “Fit For School” programma, wat reeds meerdere decennia wordt uitgevoerd.

 

 

Denise Duijster heeft een masteropleiding gevolgd in Dental Public Health aan de University College London, en ze is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het bestuderen en de preventie van mondziekten in de bevolking.

Sinds 2010 is ze betrokken bij onderzoek naar het ‘Fit School’ programma, waarvoor ze een jaar in de Filipijnen heeft gewoond.

 

Het “Fit For School” programma wordt op dit moment actief uitgevoerd op de Filippijnen, in Cambodja, Laos en Indonesië. Streven is om grootschalige ziekten aan te pakken met behulp van een verbeterde toegang tot schoon water, wasgelegenheid en aangepaste sanitaire voorzieningen op scholen.

Denise benadrukte in haar verhaal de spilpunten van “Fit For School”. In tegenstelling tot het programma “Brush, Wash & Smile” speelt bij de filosofie van “Fit For School” een ontwormingsprogramma ook een belangrijke rol. Voor een succesvol project is het van belang dat er sprake is van een simpele interventie; dat het programma goed geïntegreerd wordt in het onderwijs; dat zowel leraren als ouders nadrukkelijk betrokken zijn bij het project; dat voor een goede continuïteit de kosten laag gehouden kunnen worden en dat de bestaande infrastructuur geschikt moet zijn voor dit project. Tot nu toe zijn de wetenschappelijke resultaten meer dan bevredigend te noemen. Zo is gebleken dat het 5 maal per week 1 maal per dag klassikaal tanden poetsen met fluorhoudende tandpasta al een reductie van 24 % oplevert als het gaat om het aantal cariëslaesies in de melkdentitie.

 

De laatste spreker van de middag was Thom Linsen, tandartsvrijwillger in verschillende ontwikkelingsprojecten.

 

Thom Linsen was vanaf 1973 tot 2007 praktijkhouder van een solo tandartspraktijk in Veldhoven. Daarnaast was hij 10 jaar lang werkzaam als parttime tandarts voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners bij de Severinusstichting te Veldhoven waarvoor hij een 3 jarige opleiding hypnose (Ad de Jongh) had gevolgd.

Gedurende 13 jaar was hij actief als tandartsvrijwilliger in ontwikkelingsprojecten in meerdere landen.

 

Thom koos als thema voor zijn illustratieve reis langs vele tandheelkundige ontwikkelingsprojecten: “Van ontwikkelingshulp naar zelfredzaamheid”

Zonder bij voorbaat in te gaan op de strategieën van de verschillende projecten waaraan Thom heeft deel genomen, begon hij zijn verhaal met de eigenschappen waaraan je als behandelaar volgens zijn idee moet voldoen om deel te nemen aan een tandheelkundig ontwikkelingsproject:

Naast interesse in de mensen, een goede motivatie en ervaring in je vak mogen patiëntvriendelijkheid, maar ook een goede lichamelijke conditie en humor voor jezelf geen vreemde begrippen zijn.

Thom is werkzaam geweest in de meest diverse landen: van Nepal tot aan Bangladesh en van Uganda tot aan Ethiopië en hij heeft in een boeiend verhaal zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen die verschillende landen aannemelijk kunnen maken. Bovendien wees Thom terecht op hetgeen waar je je o.a. als toekomstig pionier en behandelaar zeker ook bewust van moet zijn, namelijk het verhoogde risico op  tropische ziekten, prikaccidenten en allergieën. Zoals het thema van Thom’s lezing al deed vermoeden is hij ervan overtuigd dat een opgestart project na ongeveer 5 tot 6 jaar op “eigen benen” moet kunnen staan en dat je er als “westerse behandelaar” niet de scepter moet blijven zwaaien. Uiteindelijk heeft zelfredzaamheid de toekomst.

 

Waarom nu dan “Dolle DHIN Dag” ?..... DHIN had deze dag bewust gekoppeld aan een “opruiming” van het DHIN magazijn. Voor de gelegenheid konden deelnemers aan deze middag met een eigen lopend project vooraf een bestellijst inleveren voor tandheelkundig instrumentarium en werd dit vanwege de “opruiming” eenmalig volledig gratis verstrekt.

Hopelijk vormen deze actie en de gepassioneerde lezingen, voor een nieuwe of extra impuls aan de projecten van de deelnemers.