Home » Janssen Corba

Donatie  t.g.v. afscheid van Janssen en Corba

donatie

13-01-2013

Parodontologen Jan Jansen en Nico Corba hielden op 14 december in Zwolle een afscheidssymposium ter gelegenheid van het neerleggen van hun praktijk.

Zij stelden het op prijs om in plaats van een cadeau een geldelijke bijdrage te ontvangen met bestemming DHIN. Intussen is er al een groot bedrag op onze rekening overgemaakt.

Hartelijke dank hiervoor. We kunnen de bijdrage goed gebruiken om onder anderen de niet in voorraad zijnde artikelen voor de projecten aan te schaffen.

Te vermelden valt ook dat zij voor hun grote bijdrage in de parodontologie geridderd zijn. Proficiat